Sklep Internetowy “Profit”

Regulamin

Sklep internetowy PROFIT jest prowadzony przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław.

1.      Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.1.  Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

1.2.  Zamówienia przyjmowane są ze strony www.ksiegarnia.ue.wroc.pl, wyjątkowo telefonicznie pod numerem 71 36-80-602.

1.3.  Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Księgarnią.

1.4.  Aby złożyć zamówienie, Klient dodaje pozycje do koszyka, podsumowuje je, a następnie podaje dane kontaktowe i wybiera formy dostawy oraz płatność i potwierdza zamówienie.

1.5.  Klient może wycofać lub zmienić złożone zamówienie, wysyłając e-mail na adres econbook@ue.wroc.pl, pod warunkiem że zamówienie nie zostało już zrealizowane.

1.6.  Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

1.7.  Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.  

1.8.  Klient zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

1.9.  Warunki zakupu dla księgarzy i bibliotekarzy uzgadniane są indywidualnie.

2.      Formy płatności

2.1.  Zapłata za zamówienie dokonywana jest  za pobraniem (u kuriera).

2.2.  W wypadku instytucji państwowych i samorządowych (szkoły, uczelnie, biblioteki, urzędy) możliwa jest opcja płatności odroczonej.

3.      Dostawa

3.1.  Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (kurier Pocztex) na adres wskazany przez Klienta.

 Do wartości zamówienia należy doliczyć koszt wysyłki w wysokości 13,20 zł

–  Przesyłka jest darmowa dla klientów indywidualnych, jeśli wartość zamówienia przekracza  100 zł.

3.2.  Zamówione książki można odbierać osobiście (bez ponoszenia kosztów przesyłki) na Uczelni (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się). Tel. 71 36-80-602(Ta opcja chwilowo niedostępna)

3.3.  Na termin otrzymania przesyłki składają się czas jej realizacji (skompletowania zamówienia i wysyłki), a także czas dostawy.

3.4.  Czas dostawy regulowany jest regulaminem Poczty Polskiej (Pocztex) dostępnym na stronie:
http://www.pocztex.pl/pocztex/informacje-ogolne-2/

4.      Zwroty i reklamacje

4.1.  Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy,
w terminie 14 dni.

4.2.  Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

4.3.  Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Księgarnia nie zwraca kosztów odesłania towaru przez Klienta.

4.4.  Wszystkie książki dostępne w Księgarni objęte są gwarancją producenta.

4.5.  Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław.

4.6.  Księgarnia nie przyjmuje reklamowanych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru (w wysokości najtańszej, ekonomicznej przesyłki Poczty Polskiej) Księgarnia zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć informacje o przyczynach reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są  w ciągu 14 dni roboczych od chwili ich wpłynięcia.

4.7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Księgarnia zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Księgarni towary do wyboru. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

5.  Zasady sprzedaży e-booków

5.1.  Księgarnia prowadzi sprzedaż e-booków wyłącznie za pośrednictwem internetowych platform księgarskich:

       ibook.pl (https://www.ibuk.pl/)

       ebookpoint.pl (https://ebookpoint.pl/)

-     booksbox.pl (https://books-box.com/)

6.  Ochrona danych osobowych

6.1.  Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław,

         NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778,

         e-mail: kontakt@ue.wroc.pl.

6.2.  Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są następujące: e-mail: iod@ue.wroc.pl.

6.3.  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „e”.

6.4.  Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz jest niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych.

6.5.  Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z niniejszą umową,  wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.6.  Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.

6.7.  Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6.8.  Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

6.9.  Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


7.       Postanowienia końcowe

7.1.  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu .

7.2.  Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7.3.  Dokonanie zakupów za pomocą Księgarni internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

7.4.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

facebook

Powrót do zakupów Przejdź do koszyka
Zamknij

Powrót do zakupów Przejdź do koszyka