Sklep Internetowy “Profit”

Rezerwy na straty kredytowe w bankach - istota i zasady funkcjonowania

Teresa Orzeszko
Wydawnictwo UE e-Book

Wersja elektroniczna

Cechy produktu

Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania 2013
ISBN 978-83-7695-247-5
Liczba stron 526
Postać e-Book

Opis produktu

Niniejsza rozprawa, mająca charakter monografii, włącza się w nurt badań poświęconych różnorodnym aspektom funkcjonowania bankowych rezerw na straty kredytowe i ma, w założeniu, stanowić przyczynek do dyskusji na ich temat. Koncepcja i charakter pracy naukowej determinują przedmiot i podmiot oraz zakres czasowy i przestrzenny prowadzonych przez autorkę badań, a także przyjęte przez nią hipotezy i cele badawcze.
Przedmiotem badań są szeroko rozumiane rezerwy na straty kredytowe oraz zasady ich funkcjonowania, a ich podmiotem banki. Opisy zawarte w książce zostały wzbogacone licznymi – przeważnie autorskimi – tabelami i rysunkami, które porządkują, uzupełniają oraz urozmaicają jej treść.

Pliki do pobrania